گزارش ذخیره

آشفتگی: یکی از اسرار بزرگ حل نشده فیزیک - توماس چور


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢٦ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن