گزارش ذخیره

چگونه در انگلیسی فکر کنیم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 چگونه همه چیز شروع شد
02:22 نکته اول و اصلی
03:25 شروع کن با خودت صحبت کن
04:15 بهترین کاری که می توانید به زبان انگلیسی انجام دهید
06:32 یکی از کارهای روزمره خود را به انگلیسی تغییر دهید
07:57 همه باید این کار را شروع کنند
11:03 سایه زدن
12:27 اگر در یک کشور انگلیسی زبان زندگی می کنید

فرستادن