گزارش ذخیره

4 نکته ساده برای بهبود خواندن به زبان انگلیسی در حین تفریح


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٣٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:34 آنچه در حال خواندن است
06:24 شروع به خواندن کنید
12:02 کتاب های صوتی
16:07 فواید

فرستادن