گزارش ذخیره

حال ساده و حال استمراری - زمان های انگلیسی را یاد بگیرید (درس 1)


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٠/٠٦/٠٥ (١٢ سال قبل)

فرستادن