گزارش ذخیره

چند زمان فعل در زبان انگلیسی وجود دارد؟ - آنا آنانیچوک


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٨/١٥ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:27 جنبه های گرامر
02:56 زبان های دیگر

فرستادن