گزارش ذخیره

100 پرسش و پاسخ رایج انگلیسی | نحوه پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات به زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:24 PDF رایگان
01:00 سوالات عمومی
02:02 سوالات خانوادگی
03:26 سوالات خانه
04:39 سوالات مربوط به غذا و نوشیدنی
06:03 توصیف خود
06:59 سوالات سفر
07:51 سوالات وقت آزاد
09:13 لباس / سوالات خرید
10:49 PDF رایگان
11:06 رسانه های اجتماعی
11:46 بلوپرها

فرستادن