گزارش ذخیره

درس 1 - انگلیسی را واضح صحبت کنید! تکنیک تقلید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠١/٠٨ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:40 چرا این مهم است
01:24 3 مرحله در تکنیک تقلید
03:52 مرحله 1 - گوش کنید و بخوانید
05:12 مرحله 2 - گوش کنید، سپس من را کپی کنید
07:57 مرحله 3 - هنگام صحبت کردن، به من سایه بزنید!
09:39 نحوه دریافت درس بعدی

فرستادن