گزارش ذخیره

6 روش برای شکست خوردن در یادگیری زبان انگلیسی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٠٧ (٤ سال قبل)

01:15 6 راه برای شکست در یادگیری زبان انگلیسی
04:02 از اشتباهات خود می ترسید
04:41 به دنبال فرصتی برای استفاده از زبان انگلیسی خود نیستید
06:03 فقط می خواهم با بومیان صحبت کنم
07:44 انجام همه کارها به تنهایی
08:57 تمرین نکردن آنچه آموخته اید

فرستادن