گزارش ذخیره

روال مطالعه روزانه برای بهبود زبان انگلیسی - این کار را روزانه برای نتایج سریع انجام دهید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:43 صبح
07:41 صحبت کردن به تنهایی
09:41 بعد از ظهر

فرستادن