گزارش ذخیره

عبارات انگلیسی برای مکالمه روزانه (مکالمه کوتاه را تمرین کنید)


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:45 تمرین مکالمه کوتاه @ هی بانو!
02:46 چگونه مکالمه خود را شروع کنیم!
05:05 عبارات مکالمه کوتاه در محل کار
07:38 مکالمه کوتاه در مورد آب و هوا
08:50 عبارات مکالمه کوتاه در مورد اوقات فراغت و سرگرمی ها
10:03 مکالمه کوتاه را تمرین کنید

فرستادن