گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: زبان مذاکره ضروری است - آموزش زبان انگلیسی


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 مکالمه های کوتاه
01:18 مذاکرات را باز کنید

فرستادن