گزارش ذخیره

درک مکالمات سریع انگلیسی [درس گوش دادن پیشرفته]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٠٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:15 بررسی اجمالی
01:15 دستورالعمل ها
02:41 چالش گوش دادن به زبان انگلیسی
03:25 طرح کلی گفتگو
10:02 متن مکالمه
14:34 استماع
16:59 5 چالش گوش دادن

فرستادن