گزارش ذخیره

رایج ترین اشتباهات دانشجویان اسپیکینگ آیلتس


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 خوش آمدی
03:56 Writing and Reading Aloud Answers
05:38 Memorising Answers
07:30 Using formal English
09:20 Learning lists of vocabulary
11:07 No pain, no gain
13:13 سیستم موفقیت گفتاری

فرستادن