گزارش ذخیره

انگلیسی برای کار در یک تیم - درس مکالمه انگلیسی تجاری


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/١١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:44 بخشی از یک تیم بودن
05:01 وظایف و مسئولیت ها
08:06 شفاف سازی وظایف و اطلاعات
11:27 نظارت بر پیشرفت

فرستادن