گزارش ذخیره

یادگیری 105 لغت انگلیسی | روز 17


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٢ (٣ سال قبل)

00:00 105 کلمه یاد بگیرید!
00:47 DERIVE
04:29 INDICATE
07:23 PRINCIPLE

فرستادن