گزارش ذخیره

چگونه در بازی های ویدیویی بهتر شویم - برایان کریستین


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١١ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن