گزارش ذخیره

15 صفت انگلیسی برای پرسیدن و صحبت در مورد شخصیت یک نفر!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٠٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:28 سوالات
02:16 لیندا
04:30 لوسی
07:41 حس شوخ طبعی
08:58 بشاش
10:30 جذاب

فرستادن