گزارش ذخیره

نحوه گفتن و استفاده از "Comfortable" در انگلیسی آمریکایی را بیاموزید


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:24 تلفظ انگلیسی آمریکایی "comfortable"
00:59 تعریف شماره 1
01:36 تعریف شماره 2
03:13 تعریف شماره 3
03:55 سوالات را تمرین کنید

فرستادن