گزارش ذخیره

خانه تافل: 3 نکته برای سوالات واژگان ریدینگ تافل


کانال آمادگی تافل کانال آمادگی تافل
٣٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٠ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:07 نکته 1 به دنبال تفاوت ها باشید
03:15 حدس های خود را انجام دهید
04:07 دانش بزرگسالان
05:44 لاک پشت
06:13 از زمینه استفاده کنید
07:40 خارجی
08:42 نتیجه
09:25 مصاحبه
12:58 روبریک تافل
15:09 توصیه های کتاب
17:26 مشاوره عمومی
20:11 ایجاد مهارت های خواندن
26:15 نتیجه

فرستادن