گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - مگا کلاس انگلیسی "دوستیابی و روابط"


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 آیا اپلیکیشن های دوستیابی موثر هستند؟
12:12 مردانی که بعد از ازدواج نام همسرشان را می گیرند
18:16 چرا مردها دوست دارند پدر شوند؟
24:23 برنامه های دوستیابی: مغز ما چگونه واکنش نشان می دهد

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل