گزارش ذخیره

آیا این کلمات را اشتباه می گویید؟ چگونه دو صدایی را به انگلیسی تلفظ کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٤/١٤ (٤ سال قبل)

فرستادن