گزارش ذخیره

اصطلاحات در انگلیسی - 'Hold'


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٧/٠٨/١٧ (١٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:50 اصطلاحات
03:34 نگه دارید

فرستادن