گزارش ذخیره

امتیاز 30 از 30 در لیسنینگ تافل - آزمون تمرینی با پاسخ


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٦ (٩ ماه قبل)

00:00 در این ویدئو…
00:44 مهمترین مهارتی که باید یاد بگیرید
01:34 اختصارات را یاد بگیرید
02:22 اگر تافل می خوانید
03:08 چگونه برای قسمت شنیداری آماده شویم
04:16 وظیفه 1
14:05 یک منبع برای آماده شدن برای تافل
16:35 وظیفه 2
27:13 وظیفه 3
34:23 چطور بود؟

فرستادن