گزارش ذخیره

چگونه به اهداف خود برسید و به انگلیسی مسلط باشید (با گابریل اوتینگن)


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/١٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:32 رویاهای مثبت
03:17 واقع بین باش
06:36 برنامه داشته باشید
09:18 هدف نهایی خود را مشخص کنید
13:20 مسابقه

فرستادن