گزارش ذخیره

آیا تمدن بشری می تواند در سراسر کهکشان گسترش یابد؟ - روی تززانا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٧/٠٨ (٧ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن