گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Coagulate


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٨/١٢ (١٠ سال قبل)

فرستادن