گزارش ذخیره

20 عبارت هوشمندانه انگلیسی برای مکالمات معمولی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٥ (٣ سال قبل)

فرستادن