گزارش ذخیره

اشتباهات رایج با صفت و قید - درس گرامر انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٣/٠٣ (٧ سال قبل)

01:13 صفت چیست؟
02:27 صفت مضاعف (مشروط).
03:31 قید چیست؟
04:36 فرمولاسیون
05:18 استثنا
09:14 اشتباه رایج 4
13:20 تمرینات

فرستادن