گزارش ذخیره

چرا نمی توانم انگلیسی زبانان بومی را درک کنم؟ *نکات گوش دادن به زبان انگلیسی*


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٧/١٣ (٦ سال قبل)

فرستادن