گزارش ذخیره

در یک مصاحبه شغلی - Have / How / What | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠١ (٩ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:36 مصاحبه شغلی
06:15 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن