گزارش ذخیره

چگونه ادغام های منفی را تلفظ کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/١٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 ادغام چیست؟
02:16 نحوه تلفظ ادغام ها منفی
14:00 گفتن ادغام ها منفی را تمرین کنید
15:57 چالش 30 روزه گوش دادن به زبان انگلیسی

فرستادن