گزارش ذخیره

17 کلمه انگلیسی که اشتباه تلفظ می کنید!


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/٢٦ (٥ سال قبل)

فرستادن