گزارش ذخیره

انگلیسی مودبانه: سوالات بهتری بپرسید (و نتایج بهتری بگیرید)


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٠ (٦ ماه قبل)

00:00 معرفی
01:18 میشه لطفا...؟
04:05 دوست داری...؟
06:18 به نظر شما...؟
09:50 تمرین

فرستادن