گزارش ذخیره

چرا هواپیماها نمی توانند به فضا پرواز کنند؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/٢٩ (٥ سال قبل)

فرستادن

آیا سگ ها عرق می کنند؟
آیا سگ ها عرق می کنند؟
١٢ ماه قبل