گزارش ذخیره

چگونه یک جمله موضوعی بنویسیم | مهارت های نوشتاری انگلیسی


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 معرفی
00:09 فهرست
00:31 پاراگراف
02:03 نحوه نوشتن یک جمله موضوعی
04:06 تمرینات
06:15 کار نوشتن (4 مرحله)

فرستادن