گزارش ذخیره

چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و بومیان را درک کنیم (قسمت هفتم)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٠٥ (٢ سال قبل)

00:00 لازم نیست از آن استفاده کنید اما باید آن را بدانید
01:09 گیج کننده ترین صدا در زبان انگلیسی
05:23 یک راهنمای تلفظ گام به گام رایگان دریافت کنید
07:21 Can و Can't
09:05 کل عبارت را گوگل کنید
10:30 U و OO
11:19 تا جایی که می توانید به لهجه های بیشتری گوش دهید

فرستادن