گزارش ذخیره

چه مقداری از تاریخ بشر در قعر اقیانوس است؟ - پیتر کمبل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٧/٢٩ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن