گزارش ذخیره

درس 18 - استفاده از مبالغه در زبان انگلیسی | مکالمه انگلیسی تجاری


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/١٩ (٥ سال قبل)

فرستادن