گزارش ذخیره

چقدر در محاسبه ریسک خوب هستید؟ - گرد گیگرنزر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٠٦ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:39 ریسک چیست
01:06 نسبی در مقابل مطلق
01:38 مثال
02:11 آیا ارزش دارد
02:53 ارزششو داره

فرستادن