گزارش ذخیره

100 سوال رایج انگلیسی تجاری | چگونه به صورت حرفه ای به زبان انگلیسی سوال بپرسیم و به آنها پاسخ دهیم


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 PDF رایگان
05:09 سوالات عمومی
05:56 سوالاتی برای گفتگوی کوتاه
07:20 سوالاتی که در روز اول باید بپرسید
08:51 سوالات مصاحبه
10:47 سوالات سواد کامپیوتر
11:40 سوالات مرتبط با مدیریت زمان
12:37 سوالات مرتبط با شخصیت
14:34 سوالات متفرقه
15:03 بلوپرها

فرستادن