گزارش ذخیره

پاسخ های بخش اول اسپیکینگ آیلتس خود را بهبود بخشید - آشغال


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٤/١٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:23 برو سر اصل مطلب
01:38 یاد بگیرید که از مترادف ها استفاده کنید
03:00 سوالات معمولی را بدانید
04:08 انواع مختلف پاسخ را امتحان کنید - بله - بنابراین
04:41 انواع مختلف پاسخ را امتحان کنید - بله - در غیر این صورت

فرستادن