گزارش ذخیره

چگونه دراکولا به معروف ترین خون آشام جهان تبدیل شد؟ - استانلی استپانیک


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠١/٣١ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن