گزارش ذخیره

یادگیری لغات انگلیسی - کلمه جدید: Savor


کانال لغات آسان کانال لغات آسان
١١,٨٠٠ دنبال کننده ١٣٩٢/٠٣/١٩ (١٠ سال قبل)

فرستادن