گزارش ذخیره

چگونه می توان تشخیص داد که قارچ سمی است؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/١١ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:37 قارچ های وحشی
01:21 حلقه های پری
02:17 توپ های پفکی
03:35 نابود کردن فرشته
04:43 تبدیل شدن به یک متخصص قارچ
05:25 قارچ های درخشان
06:21 خلاصه

فرستادن