گزارش ذخیره

نحوه گفتن اعداد بزرگ به انگلیسی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٠٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:14 100-999
04:44 1000-1999
08:11 2000-9999
10:17 10000
11:39 تست عدد بزرگ

فرستادن