گزارش ذخیره

چرا باید "Lord of the Flies" نوشته ویلیام گلدینگ را بخوانید؟ - جیل داش


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٢١ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن