گزارش ذخیره

درس 28 – استفاده از فرضیات در زبان انگلیسی | انگلیسی تجاری


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٩ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:15 مقدمه
02:44 جملات شرطی
07:15 مکالمه را تمرین کنید

فرستادن