گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی: 5 واژه ضروری! | درس واژه برای آیلتس و تافل


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/٠٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:51 Constitutional
04:59 Context
09:12 Contract
11:45 Create
15:15 Data

فرستادن