گزارش ذخیره

حروف اضافه در انگلیسی | درس واژگان | با مثال یاد بگیرید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٢٨ (٤ ماه قبل)

فرستادن