گزارش ذخیره

آیا باورها همیشه می توانند خوب باشند؟ - شیلا ماری اورفانو و دنشو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/١١ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن